شرکت روان‌سیکلت با توجه به کاربری خاص موتور‌سیکلت‌ها و همچنین سابقه درخشان آن ، اقدام به انجام آزمون‌های مختلف و بررسی عملکرد سیستم‌های متعدد انژکتور نمود و پس از حضور کارشناسان فنی این شرکت در ایران و انجام تنظیمات ضروری بر اساس شرایط اقلیمی ایران و ایجاد توانایی لازم در شیب پیمایی بهینه گردید.

سرانجام محصول ارائه شده دارای حداقل میزان آلایندگی مطابق استاندارد EURO4 بوده و دارای قابلیت مانور بسیار بالا در شرایط متفاوت و مسیرهای گوناگون می‌باشد.