موتور سیکلت دو منظوره ، جهت مناطق شهری و خارج از شهر دارای رادیاتور روغن که تاثیر بسزایی در خنک…
 • نوع: دو منظوره
 • شرکت سازنده: روان سیکلت
 • حجم موتور: 199cc
 • خنک کنندگی: رادیاتور روغن
 • سیستم استارت: الکتریکی - هندلی
 • وضعیت: موجود
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: دیسکی

موتور سیکلت دو منظوره ، جهت مناطق شهری و خارج از شهر دارای رادیاتور روغن که تاثیر بسزایی در خنک…
 • نوع: دو منظوره
 • شرکت سازنده: روان سیکلت
 • حجم موتور: 199cc
 • خنک کنندگی: رادیاتور روغن
 • سیستم استارت: الکتریکی - هندلی
 • وضعیت: موجود
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلت کلاسیک برای استفاده های روزمره و متناسب با مناطق شهری و روستایی موتور سیکلت CG 125 ، 4…
 • نوع: دنده ای
 • شرکت سازنده: روان سیکلت
 • حجم موتور: 124cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: هندلی
 • وضعیت: موجود
 • ترمز جلو: کاسه ای
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلتی آرام ، پر قدرت و بدون کلاچ که در زمان سواری احساس شادابی به شما منتقل می کند…
 • نوع: بدون کلاچ
 • شرکت سازنده: روان سیکلت
 • حجم موتور: 124cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: الکتریکی - هندلی
 • وضعیت: توقف تولید
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلتی آرام بدون کلاچ و آرام که در زمان سواری احساس خوبی به شما منتقل می کند . …
 • نوع: بدون کلاچ
 • شرکت سازنده: روان سیکلت
 • حجم موتور: 110cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: الکتریکی - هندلی
 • وضعیت: توقف تولید
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلت دو منظوره ، جهت مناطق شهری و خارج از شهر کمک فنر عقب قابل تنظیم جهت عبور از…
 • نوع: دو منظوره
 • شرکت سازنده: QINGQI
 • حجم موتور: 199cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: الکتریکی
 • وضعیت: توقف تولید
 • ترمز جلو: کاسه ای
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلتی چهار سوپاپ ، کم مصرف و دوست دار محیط زیست ...
 • نوع: دنده ای
 • شرکت سازنده: DAELIM
 • حجم موتور: 124. cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: هندلی
 • وضعیت: توقف تولید
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: کاسه ای

موتور سیکلتی آرام و زیبا که در زمان سواری احساس خوبی به شما منتقل می کند .  
 • نوع: دنده ای
 • شرکت سازنده: QINGQI
 • حجم موتور: 124.5cc
 • خنک کنندگی: هوا - خنک
 • سیستم استارت: الکتریکی - هندلی
 • وضعیت: توقف تولید
 • ترمز جلو: دیسکی
 • ترمز عقب: کاسه ای

تهران ، بلوار میرداماد ، شماره ٢٢٤
تلفن : ٢٦٤٠٤٠٨٠ - ٠٢١ / فکس : ٢٦٤٠٤٠٩٠ - ٠٢١